Press "Enter" to skip to content

Over politiek en samenleving in Zweden, Rusland en België, soms maar niet altijd gezien door een persoonlijke bril.

Wat mij treurig stemt

Wat mij treurig stemt, zijn lieden wier leven dermate vastloopt dat een bomgordel en de gerafelde YouTube-versie van Koran voor Dummies de oversteek naar het…